Děkuji Vám všem za skvělý rok 2022 a těším se na rok 2023.
Thank you all for a great 2022 and I look forward to 2023.


„Formovat mysl a tělo,
zušlechťovat silného ducha
a správným a přesným cvičením
usilovat o zdokonalení se v umění kendó,
ctít lidskou laskavost a čest,
stýkat se s ostatními s upřímností a
vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.
Takto bude člověk schopen
milovat svou zemi a společnost,
přispět k rozvoji kultury a
napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi.“

„Shape mind and body,
to refine a strong spirit
and correct and precise exercise
strive to improve in the art of kendo,
honor human kindness and honor,
deal with others with sincerity and
always strive for self-improvement.
This is how one will be able to
love your country and society,
contribute to the development of culture and
to aid peace and happiness among all people.‘

Kensei IFacebook

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace