Musó šinden rjú kata

Seznam Musó Šinden rjú kata
(Použita anglická transkripce, názvy v závorce u Omori rjú používá MJR)

Shoden Omori-ryu (Seiza no bu) – základní znalost

Dříve, před vznikem Seitei-iai byla tato sestava forem základní, vstupní branou do Muso Shinden ryu. Je v podstatě neoriginálním přívěškem do původní linie Muso ryu. K jejímu vzniku došlo mezi roky 1688 – 1700. Tuto školu založil Omori Rokurozaemon Masamicu. Ten byl přímým žákem Jinsuke Eishina. Byl však ze školy Jinsuke vykázán z osobních důvodů a neshod. Uchýlil se k vlastnímu hlubokému studiu a vytvořil školu Omori ryu. Tato škola byla v podstatě revoluční změnou koncepce. Do té doby se formální sed na patách seiza považoval za „mrtvý sed“ z hlediska použití meče. Než tedy šermíř v linii Jinsuke Eishin přešel k útoku, přesunul se rychle do pozice tate-hiza (iaihiza, tachihiza). Omori studoval nejen školu Eishin ale i školu etikety Ogasawara ryu reishiki, a byl také z hlediska technik meče ovlivněn Jagyu Shinkage ryu (Bishu) technikami saya no uchi batto gohon. Omori-ryu byl tak významným přínosem, který oba šermíře opět sblížil a Jinsuke Eishin zařadil koncepci Omori-ryu jako shoden stupeň celé ryu. Pro Omoriho se tak při zpětném přijetí do rodiny stala jakousi omluvenkou.

Názvy kata:

 • Ipponme – Shohatto (Mae) – Útok soupeře před vámi v seiza.
 • Nihonme – Sato – Migi- Útok soupeře po vaší levé straně seiza.
 • Sanbonme – Uto (Hidari) – Útok soupeře vpravo v seiza.
 • Yonhonme – Atarito (Ushiro) – Útok soupeře za vámi v seiza.
 • Gohonme – Inyo Shintai (Yaegaki) – Útok soupeře před vámi v seiza, a obrana proti druhému útočícímu soupeři před vámi.
 • Ropponme – Ryuto (Ukenagashi) – Obrana proti útoku na vás z levé strany v seiza za pomoci odvrácení a odklonění jeho útoku.
 • Nanahonme – Junto (Kaishaku) – Asistentujete při seppuku.
 • Happonme – Gyakute (Tsukekomi, Oikiri) – Obrana proti vstávajícímu soupeři pře vámi v seiza.
 • Kyuhonme – Seichuto (Tsukikage) – Obrana proti stojícímu soupeři, blížícímu se zprava k vaší seiza sekem přes jeho zdvihající se zápěstí.
 • Jupponme – Koranto (Oikaze) – Stojíce předejdete útoku osoby stojící před vámi.
 • Juipponme – Batto ( Nukiuchi) – Útok osoby velmi blízko před vámi v seiza.
 • Junihonme – Inyo Shintai Kaewaza – Tato technika se rovněž nazývá Gyakute Inyo Shintai. Je to odlišná forma Inyo Shintai s tím že druhá polovina začíná obranou proti útoku stejné osoby na vaše pravé chodidlo. Většinou se cvičí na místě jedenáctém, místo batto.

Chuden – Hasegawa Eishin-ryu (Tachihiza no bu) – střední úroveň.

Všechny tyto techniky, mimo poslední formy (Nukiuchi) jsou prováděny z tachihiza (iaihiza) pozice. Tyto kata by měli být cvičeny s vědomím a porozuměním skutečnosti, že váš soupeř je mnohem blíž a mnohem nebezpečnější a zkušenější než v Shoden úrovni. Zasunutí meče noto je zde použito z Eishin-ryu noto jako je uvedeno v Inyo Shintai kata Shoden. Pohyb těchto kata je mnohem rychlejší a ostřejší a útok je veden mnohem více po středové linii. Uvádím zde přímé překlady kata. Význam forem a výuka je daná každé ha, a linii dle učitele.

Názvy kata:

 • Ipponme, Yokogumo – plující oblaka
 • Nihonme, Toraissoku – jeden krok (skok) tygra
 • Sanbonme, Inazuma – světlo, úsvit
 • Yonhonme, Yukigumo – pohyb mraku (sněžné mraky)
 • Gohonme, Yamaoroshi – vítr vanoucí z hor
 • Ropponme, Ivanami – vlny tříštící se o skály
 • Nanahonme, Urokogaeshi – rybí šupiny
 • Happonme, Namigaeshi – vracející se vlny
 • Kyuhonme, Takiotoshi – vodopád
 • Jupponme, Nukiuchi – náhlý sek (náhlé tasení)

Okuden, Okuriiai (Okuiai no bu) – vnitřní, tajná úroveň

Dříve se tyto formy nazývaly Shigenobu-ryu, nebo Hayashizaki-ryu, tato série forem zahrnuje jedny z nejstarších technik, které byli v pozměněné podobě přeneseny ze svitků Hasegawa Eishin-ryu a odkazují na původně vzniklé iaijutsu, Hayashizaki Shigenobu (Jiushin ryu). V současnosti vyučované techniky a formy by se neměli lišit od posledních revizí provedených Ue Masamichi a Nakayama Hakudo. Názvy forem by měli být v souladu s posledními známými jmény nalezenými ve svitcích od Yamatsuta. Tyto formy musí být prováděny nanejvíce obezřetně a v naprosté tichosti s vysokým kontrastem světlo-stín (in-jo). Zasunutí meče noto je prováděno velice rychle s počátkem na monouchi. Formy jsou rychlostí a plynulostí velice náročné na fyzickou zdatnost a sebekontrolu. Sebemenší pochybení by mohlo způsobit závažné zranění. Měli by proto být vyučovány až u žáků s pokročilým vhledem do podstaty iaido. Výuka podstaty kata je věcí předání mezi učitelem a žákem.

Suwariwaza – první série technik se prováděná v sedě z pozice tachihiza (iaihiza)

Názvy kata:

 • Ipponme, Kasumi – mlha
 • Nihonme, Sunegakoi – přiložení k holeni
 • Sanbonme, Shihogiri – čtyři seky (seknutí do čtyř stran)
 • Yonhonme, Tozume – blokování dveří (patrola u dveří)
 • Gohonme, Towaki – doprovod ke dveřím
 • Ropponme, Tanashita – pod překladem
 • Nanahonme, Rozume – úzký prostor (chodba)
 • Happonme, Torabashiri – běh tygra (běžící tygr)

Tachiwaza – techniky této druhé části okuiai jsou prováděny ve stoje v pozici tachiai.

Názvy kata:

 • Ipponme, Yukizure – doprovod (patrola)
 • Nihonme, Rentatsu – během doprovodu (patroly)
 • Sanbonme, Somakuri – rozhodné vítězství (kompletní porážka)
 • Yonhonme, Sodome – zastavení všech
 • Gohonme, Shinobu – věrný (loajální) sluha
 • Ropponme, Yukichigai – mystifikace (zmatení)
 • Nanahonme, Sodesurigaeshi – vyčištění stran zbraní
 • Happonme, Moniri – branou (skrze bránu, do brány)
 • Kyuhonme, Kabezoi – mezi zdmi
 • Jupponme, Ukenagashi – svedení (odražení)
 • Juipponme, Oikakegiri – sledování a sek
 • Junihonme, Ryoshi hikitsure – doprovod ve dvou
 • Itomagoi sono (ichi, ni, san) – rozloušení s návštěvou, tři varianty

Kumitachi – Série technik ve dvojicích. Cvičí se zřídka a vyučují se pouze na pokročilé úrovni

Seznam cvičení:

 • Tachiuchi no kurai – Série dvanácti technik tachi proti tachi, prováděných ve stoje
 • Kurai-tori – Série dalších devíti technik tachi proti tachi, prováděných ve stoje
 • Tsume iai no kurai – Série jedenácti technik prováděných v tachihiza, tachi proti tachi.
 • Daisho-tsume – Série osmi technik prováděných v tachihiza, s použitím jujutsu proti soupeři bojujícímu s tachi.
 • Daisho tachi-tsume – Série sedmi technik z nichž 6 je prováděno v tachihiza a jedna ve stoje v tachiiai s technikami jujutsu proti soupeři bojujícímu s tachi.
 • Tsume no kurai – Série sedmi technik prováděných v tachihiza, s použití prvků jujutsu a kenjutsu

Kensei IFacebook

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace