Reiki – historie

Pro novověk znovuobjevil tuto léčebnou metodu Dr. Mikao Usui (15.8.1865 – 9.3.1926).

usui_komio

Životopis

Usui se narodil 15. srpna 1865 v obci Taniai v Yamagata okrese Gifu v Japonsku, která se nyní nachází v blízkosti dnešní Nagoyi. Podle nápisu na jeho pomníku se jeden z jeho pradědečeků jmenoval Tsuentane Chiba a byl vojenským velitelem během konce období Heian a začátkem období Kamakura (1180-1230). V roce 1551 další z jeho příbuzných, Toshitane Chiba, dobyl město Usui a následně všem členům rodiny dovolil užívat toto jméno.

Usui byl přirozeně ovlivněn šintoismem, tradiční vírou japonského lidu, v době ještě před kontaktem s Čínou. Šintoismus se zaměřuje na kami, což jsou bohové v podobě ptáků, zvířat, hor, stromů a lidí. V 18. století učenec jménem Motoori Norinaga (1730-1801) řekl: „Podle starých zvyků, ať už se zdálo jakkoli nápadně působivé, pokud jev, nebo čin vedl k pocit úžasu, byl nazýván Kami“.

Usui byl známý používáním jumon  – kouzel nebo zaklínadel v jeho učení, pocházející z šintoismu a taoismu. Je známo, že Usui také cvičil Shugenja, také známé jako Shugendó, cvičení praktikující buddhisté školy Tendai. Shugendó je japonský vrchol askeze-šamanismu, který zahrnuje šintoismus a buddhismus. Úloha léčitelů Shugendó je nabízet náboženské služby jako jsou věštectví, věštění, směřování, modlitby, rituální zaklínadla a exorcismus. Shugenja byl často používán rodinnými klany k léčbě chorob nebo k zabránění neštěstí.

Usui měl různá zaměstnání, včetně působení jako osobního tajemníka hraběte Shinpei Gota ( Motocugu Shinpei), politika, který byl mimo jiné ředitelem společnosti Jižních Manchuria železnic. V roce 1920 se Motocugu stal sedmým starostou Tokia.

Rodina

Usuiho otec měl rodné jméno Uzaemon a jeho matka byla z rodu Kawai. Jeho bratři, Sanya a Kuniji, se stali lékařem a policistou. Měl také starší sestru, která se jmenovala Tsuru. Usui se oženil se Sadako Suzuki, měli spolu 2 děti, Fuji a Toshiko. Fuji (1908 – 1946) zůstal jako učitel na Tokijské univerzitě a Toshiko žila krátký život, zemřela ve věku 22 let v roce 1935. Celá rodina je zpopelněna a pohřbena na hřbitově u Saihoji chrámu v Tokiu.

Usui studoval v chrámu a pokračoval ve svém buddhistickém vzdělání, dokud se nestal zaike a stal se nakonec i Tendai knězem. To mu umožnilo zůstat ve vlastním domě se svou rodinou, aniž by musel bydlet v chrámu. Jako dospělý cestoval do několika západních zemí včetně Ameriky, Evropy a Číny jako součást svého pokračujícího celoživotního studia. Jeho studium se týkalo historie, medicíny, buddhismu, křesťanství, psychologie a taoismu.

Usui byl vychován v dětství jako samuraj a z bojových umění praktikoval konkrétně aiki-jutsu.

Reiki

Usui založil Usui Reiki Ryóhó Gakkai (tradiční mandarínština, což znamená „Usuiho společnost pro duchovní energii a terapii“), společnost japonských mistrů Reiki. Předpokládá se, že jeho styly přežily do současnosti (předpokládá se to, ale nikdo neví přesně, jak se Gakkai praktiky provádějí v dnešní době). Sensei Ushida byl ten, kdo po smrti nahradil Usuiho v předsednictví tohoto sdružení.

Tato společnost zůstala utajena po mnoho let a v současné době je Shihan (mistr) Masaki Kondo tím, kdo je prezident Gakkai. Ačkoli mnoho z jejich učení ještě zůstává v tajnosti, kousek po kousku sdílejí členové tohoto sdružení – jako jsou Shihan Hiroshi Doi – své znalosti s ostatními ve světě. Společnost sama však stále pokračuje v tom být hermeticky uzavřenou společností, ke které je téměř nemožné získat přístup.

Nedávné objevy o životech Reiki mistrů ze stran odborníků odhalily, že příběh o historii Reiki a jejím cestování na Západ jsou nepravdivé. Hawayo TAKATA, Reiki Shihan v dohodě s Chujiro Hayashi (1879 – 1940) změnil historii vývoje Reiki tak, aby se Reiki více prosadila na Západ. Usuiho sestřenice, buddhistická jeptiška školy Tendai, jménem Suzuki, studovala Reiki u Usuiho od roku 1915 až do jeho smrti v roce 1926, a tvrdila: „Nebyl zde žádný jasný postup, dle kterého by začal učit. Lidé byli k němu přitahováni kvůli jeho charisma a moudrosti a požádali ho, aby je učil, ale on nikdy neumístil sebe do role učitele. “

Suzuki uvádí horu Hiei (Hiei-zan), slavnou Tendai horu blízko Kjóta, jako jednu z hor, kde je kopie staré sútry s buddhistickým jménem Usui ze Gyoho nebo Gyotse.

Co Usui Mikao učil, bylo nazváno ‚Usui do‘ – ‚způsob Usui‘, a to, co on praktikoval na lidi, se s největší pravděpodobností nazývalo ‚Usui teate‘, což znamená něco jako ‚ Usuiho rukama ‚. Učení a nástroje výuky byly obvykle na míru studenta, protože každý student se učí jinak. Byla to společnost Usui Reiki Ryoho Gakkai, která formovala učení. Pozice rukou byly přidány pro studenty, kteří zjistili, že je obtížné pracovat intuitivně.

První studenti nikdy neslyšeli slovo Reiki ve vztahu k rozsahu učení Usui Mikao technik. Reiki bylo často používáno v souvislosti s učením Usui Mikao, ale ne jako název učení, ale pouze v jeho doslovném znění ve smyslu ‚duchovní energie‘. Až když toto učení přišlo na Západ, se slovo ‚Reiki‘ změnilo na název pro systém. Cílem vyučování Usui bylo poskytnout metodu pro studenty k dosažení osvícení, na rozdíl od náboženství. Ačkoli osvícení bylo cílem, uzdravení, která se tímto způsobem projevovala, byla pro studenty ‚vedlejší efekt‘.

Co odlišuje Usui Mikao vyučování od jiných ručních léčebných metod, je jeho použití reiju neboli naladění připomínající studentům jejich duchovní spojení. Zdá se, že všichni studenti Usui Mikao obdrželi reiju a 5 přikázání, a ti se dále zájímali o učení, věnujíce se dalším studentům. Nezdá se, že byl na počátku nějaký rozdíl mezi klienty k uzdravení a studenty, i když toto se změnilo v roce 1917. Lidé přicházeli k Usui Mikao z různých důvodů – někteří pro léčení a jiní pro duchovní nauky.

Zpočátku roku 1920 Usui podstoupil 21 denní praxi meditace na hoře Kurama a vzýval kushu shinren, což je forma shugyo, kázně nebo tréninku. Obecně se věří, že to bylo během těchto 21 dní, kdy Usuiho reiki dosáhlo konečné formy. Hiei zan je hlavní Tendai komplex v Japonsku a je velmi blízko u Kjóta. Tak se domníváme, že Usui Mikao cvičil právě tam, pokud zůstával knězem. Meditační praxe Tendai nazývá zazen shikan taza (dle Suzuki) Usuiho zřejmě inspirovala a jeho původní učení učení bylo buď na Hiei zan nebo Kurama Jama.

„V dubnu 11. roku Taisho (1922) se Usui usadil v Harajuku, Aoyama, Tokio a započal Gakkai učit Reiki Ryoho a také započel léčit. I mimo budovy byla místa plná párů obuvi návštěvníků, kteří přijeli z daleka i okolí. “ Přeloženo z pamětního kamene.

„V září 12. roku Taisho (1923) nastalo veliké zemětřesení a vypukl obrovský požár. Všude bylo plno sténání od bolestí a zranění. Sensei s pocitem lítosti vyšel každé ráno a chodil po městě a uzdravil a zachránil nespočetné množství lidí. Toto je jen hrubý nástin jeho aktivity během takové situace. “ Přeloženo z pamětního kamene.

Byla to doba obrovské chudoby v celém Japonsku. Po zemětřesení Usui Mikao přestěhoval svůj domov a místo výuky v roce 1925 na Nakano-ku, mimo Tokio.

„Vzhledem k jeho povaze a dalekosáhlé pověsti si mnoho lidí z místních okresů přálo pozvat ho. Sensei tato pozvání přijímal, a tak šel do Kure a pak do Hirošimi a Saga, až dosáhl Fukuyama. Neočekávaně zde onemocněl a zemřel tam. To byl 9. den 3. měsíce 15. roku Taisho (9.3.1926), ve věku 62 let. “ Přeloženo z pamětního kamene.

Usui Mikao umřel na mrtvici. Usui Mikao má pamětní kámen, který se nachází v chrámu Saihoji v okrese Suginami u Tokia. Reiho Choso Usui Sensei Kudoko no hi, což znamená: Památník vztyčený na počest Usui Sensei, zakladatel Reiho (Reiki Ryoho). Nápis na památníku Usui byl psán ve staré japonštině pány Okatou a panem Ushida. Pamětní kámen Usui Reiki Ryoho Gakkai byl v Japonsku postaven jeden rok po smrti Usui Mikao.

Kensei IFacebook

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace