Kata

Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho

木刀による剣道基本技稽古法

Nihon kendó kata Celojaponské federace kendó (Zen kendo Nihon renmei – ZKNR) byly poprvé představeny kolem roku 1912. O nich se budu zmiňovat v pojednání o kendó katách.

Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho je základní koncept technik, který byl tvořen v letech 1999 až 2002. V roce 2003 byly představeny poprvé na demonstrační ukázce v Tokiu. Tyto kata jsou v Japonsku vyučovány na úrovni dětí, tedy do úrovně 1. Kjú, cca 12 – 13 let. Mnohdy jsou vyžadovány i na zkouškách žáků základních středních škol a to na stupeň 1. Kjú kihon 1 – 3, na stupeň 1. dan kihon 1 – 6, na stupeň 2. Dan a výše pak všechny formy, tedy kihon 1 – 9.

Tyto techniky mají za úkol:

 1. Pomoci začínajícím cvičencům pochopit základní koncept seků a technik se šinajem tak, jak se provádějí s katanou.
 2. Vytvořit solidní základy a návyky které nají přímou návaznost na cvičení v bógu.
 3. Prostřednictvím těchto technik připravit studenty kendó na porozumění pozdější výuce Nihon kendó kata.
 4. Vytvořit solidní návyky etikety reihó

Klíčové body, společné pro všech 9 technik:

 1. Pohyby těla a nohou musí být prováděny ve vzájemné harmonii a musí být dobře synchronizovány. Při seku je třeba cítit a zažít pocit, že se přední noha pohne o něco dříve před pohybem meče, vytvoří se tím tlak (seme) špičkou meče kissaki proti soupeři.
 2. Sek musí být prováděn s principem Ki-ken-tai no iči, tedy tak aby se spojil v jeden moment kiai, sek, pohyb děla a dopad pravého chodidla na zem s přitažením zadní nohy
 3. Motodači (ten co je přijímající) a Kakarite (ten kdo je zasahující) musí neustále udržovat správnou vzdálenost maai. Každý sek musí začínat z issoku itto no maai (vzdálenost na jeden krok a jeden meč). Cvičící musí být schopen zasáhnout z této vzdálenosti cíl mono-uči, tedy první třetinou meče a to datocu-bu správný cíl na těle partnera. Po dokončení techniky je nutné zaujmout vzdálenost jokote-maai tedy vzdálenost přesně v místě kde čepel hi, přechází do špičky kissaki.
 4. Zanšin, tedy schopnost připravenosti na jakýkoli útok, nebo opakovat vlastní útok, musí ukázat jak motodači tak kakarite a to od počátku každého pohybu, až do konečného provedení kamae-toke a odchodu na původní místo.
 5. Pokud provádíme „obranné techniky“, kontra útoky, (obranná technika je velmi špatné označení), je nutné aplikovat jeden princip a to, že útok a obrana jsou jedno. Není v nich rozdíl.
 6. Pokud se pohybujeme do výchozí pozice pro tači-iai, používáme střídavý krok aiumi-aši.
 7. Posunovací krok okuri-aši (suri-aši), používáme ve všech základních secích a technikách, kromě stanovených výjimek.

Přehled jednotlivých technik:

 1. Kihon iči (基本1) – ippon uči no waza, men, koté, dó, cuki

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí jednotlivé seky na hlavu men, pravé předloktí koté, pravou soupeřovu stranu trupu pod žebry dó, bodnutí na místo pod ohryzkem cuki.

Motodači: správně odkrývá daná zásahová místa datocu-bu a pomáhá udržovat rytmus a vzdálenost.

 1. Kihon ni (基本2) – renzoku waza, koté-men-dó (koté-men)

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí jednotlivé seky na pravé předloktí koté, hlavu men, pravou stranu trupu pod žebry dó. Možná je kai-waza (variatní technika) a to: Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí jednotlivé seky na pravé předloktí koté, hlavu men.

Motodači: správně odkrývá daná zásahová místa datocu-bu a pomáhá udržovat rytmus a vzdálenost.

 1. Kihon san (基本3) – harai waza, harai-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí vyražení soupeřova meče ze středu z pravé strany omote a s následným nápřahem nad hlavu provádí sek na hlavu men.

Motodači: správně drží střed a neuhýbá před úderem.

 1. Kihon jon (基本4) – hiki waza, men/tsubazeriiai-hiki-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí sek na hlavu men, s dalším posunem okuri-aši blokuje soupeřovu cubu v cubazeriiai s tlakem dolů a s odsunem do vzdálenosti pro zásah provádí hiki – dó (sek s pohybem vzad).

Motodači: správně drží střed a lehkým svedením meče před tělem přijímá soupeřův sek na hlavu svým mečem, reaguje na soupeřův tlak cubou opačném směru (nahoru) a přijímá sek na trup dó.

 1. Kihon go (基本5) – nuki waza, men/nuki-dó

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na hlavu posunem vpřed a lehce šikmo vpravo (kawaši) se spojeným sekem na pravou stranu trupu dó. Důležité je vytvořit pocit, že i kakari-te chce útočit na hlavu a v poslední chvíli změnit bez náznaků pohyb.

Motodači: správně drží střed a provede správný sek na hlavu men tam, kde se právě kakari-te nachází.

 1. Kihon roku (基本6) – suriage waza, kote/suriage-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na předloktí koté lehkým odsunem s kontrolou vzdálenosti maai a současným vyražením soupeřova meče mimo osu seku stranou ura (zleva).

Motodači: správně drží střed a provede správný sek středem do výše předloktí koté tam, kde se právě kakari-te nachází.

 1. Kihon nana (基本7) – debana waza, men/debana-kote

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na hlavu men lehkým posunem vpřed s kontrolou vzdálenosti maai a současným zásahem soupeřova předloktí během jeho snahy o nápřah na sek. Toto provádí s nejnutněji malým nápřahem.

Motodači: správně drží střed a naznačí správný nápřah na sek středem směrem na kakari-te hlavu men a zastaví tento pohyb ve chvíli zásahu kakari-te.

 1. Kihon hači (基本8) – kaeši waza, men/kaeši-dó

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na hlavu men lehkým tlakem seme vpřed s kontrolou vzdálenosti maai a současným krytem své hlavy s následný plynulým posunem vpřed a lehce šikmo vpravo (kawaši) se spojeným sekem na pravou stranu trupu dó. Důležité je vytvořit pocit, že i kakari-te chce útočit na hlavu a v poslední chvíli změnit bez náznaků pohyb.

Motodači: správně drží střed a provede správný nápřah na sek středem směrem na kakari-te hlavu men a zastaví tento pohyb ve chvíli nárazu na soupeřův meč.

 1. Kihon kjů (基本9) – učiotoši waza, dó/učiotoši-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na trup dó lehkým odsunem šikmo vzad a vlevo s kontrolou vzdálenosti maai a současným sražením motodačiho meče s následný plynulým posunem vpřed ve spojení se sekem na střed hlavy men. Důležité je vytvořit pocit, že i kakari-te chce útočit na hlavu a v poslední chvíli změnit bez náznaků pohyb.

Motodači: správně drží střed a provede správný nápřah na sek středem směrem na kakari-te trup dó a zastaví tento pohyb ve chvíli nárazu soupeřova meče.

Odkazy na videa:

 

 

Oficiální instruktážní video ZNKR:

 

 

Bokuto ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho — 65th All Japan Kendo Championships:

 

Kensei IFacebook

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace