Zkoušky jsou přístupné pouze členům ČFK s platným průkazem a zaplacenou známkou ČFK pro rok 2014. Přehled platných členů naleznete zde: http://www.cubu.info/ceska-federace-kendo/

Dále musí mít uchazeč platnou lékařskou prohlídku. Zájemce na zkoušky přihlašuje za každé dojo jedna pověřená osoba vedoucím dojo a přihlašuje všechny uchazeče z dojo na jednotném formuláři. Tento formulář pošle na výše uvedenou adresu do termínu deadline – 30.11.2014.

Platba se provádí stejně jako poplatek na seminář, tedy na účet oddílu. Provádí se platba celé zkoušky. V případě neúspěchu, bude účastníkovi zkoušek vrácen registrační poplatek  ČFK.

Vytištěný originál odevzdá pořadateli v den konání zkoušek při registraci, a to opatřený oficiálním razítkem dojo a podpisem vedoucího dojo. Dále odevzdá průkazy uchazečů o zkoušky.

Formulář ke stažení:

exam_entryform_kyu_Kensei_iaido_sesin_2014

NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ NEBUDE PŘIJAT

 Vyplněný formulář zašlete na mail: tomas.kync(at)kensei.cz A TO DO TERMÍNU DEADLINE 30.11.2014

Zkoušky, poplatky, podmínky – výňatek ze zkušebního řádu ČFK

Minimální požadovaná doba cvičení

Minimální požadovaná doba cvičení pro udělení technického stupně kendó/iaidó/džodó/naginatadó je

stanovena následující tabulkou:

kjú / minimální doba cvičení*)

6 /3 měsíce / 20 tréninků

5 /6 měsíců / 35 tréninků

4 /10 měsíců / 60 tréninků

3 /15 měsíců / 90 tréninků

2 /20 měsíců / 120 tréninků

1 /30 měsíců / 180 tréninků**)

*) Pozn.: musí být splněna vždy obě kritéria.

**) Pozn.: pro přihlášení na zkoušku 1. kjú musí mít uchazeč složený jakýkoli nižší stupeň kjú.

Poplatky

Platba se provádí stejně jako poplatek na seminář, tedy na účet oddílu. Provádí se platba celé zkoušky. V případě neúspěchu, bude účastníkovi zkoušek vrácen registrační poplatek  ČFK.

Výše zápisného a registračních doplatků je uvedená v následující tabulce:

Technický stupeň/ Zápisné/ Doplatek

1.dan/300 Kč/400 Kč

1., 2. kjú/ 200 Kč/ 250 Kč

3., 4. kjú/ 150 Kč/ 200 Kč

5.-6. kjú/ 100 Kč/ 150 Kč

7 kjú – dětský stupeň/ 20 Kč/ 30 Kč

Poplatek za zápisné připadá oddílu, který zkoušky na technické stupně pořádá. Doplatek za registraci technického stupně připadá ČFK.

Písemný test

Součástí zkoušky je pro 1. kjú + 1. dan písemný test z následujícího okruhu otázek:

– názvosloví: výstroj, výzbroj, názvy technik apod.

– principy příslušného budó

Konkrétní test vytvoří zkušební komise podle výšky skládaného technického stupně. Písemný test se skládá před vlastní zkouškou a je součástí hodnocení uchazečů.

Povinné oblečení a vybavení na zkoušky ČFK

Komplet oblečení v jednotné barvě, bílé či černé iaidogi+ hakama, vše čisté, vyžehlené a nepoškozené. Montsuke a kendó-gi se nepovoluje. Zkušební komise je povinna každého kandidáta, který nesplňuje výše uvedené požadavky, ze zkoušek vyloučit.

Zekken (nafuda): na zkoušky se tato jmenovka nenosí.

Vybavení: bokutó (bokken) lze používat do 6. kjú včetně, včetně saja. Iaitó od 5.kjú včetně se používá povinně, používání šinkenu se nedoporučuje.

Sageó: používání sageó je před zkouškami definováno zkušební komisí.

Reiho: znalost etiky, úvodní a závěrečný ceremoniál, chování v dódžo.

Postoje: znát základní postoje (džódan, čúdan, gedan, waki gamae, hasso no kamae).

Kata:

6. kjú – 5 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata

5. kjú – 5 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata

4. kjú – 5 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata

3. kjú – 5 kata Seitei iai, určené komisí

2. kjú – 5 kata Seitei iai, určené komisí

1. kjú – 5 kata Seitei iai, určené komisí

1. dan – 5 kata Seitei iai, určené komisí1 dan /3 měsíce od 1. kyu / 20 tréninků

Kensei IFacebook

Kensei Iaido restart seminář 2021

Kensei Iaido restart seminář 2021

Nejbližší akce

Čvn
26
So
10.00 Kensei iaidó „restart“ seminář 2021 v Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Kensei iaidó „restart“ seminář 2021 v Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Čvn 26 @ 10.00 – Čvn 27 @ 13.00
Kensei iaidó "restart" seminář 2021 @ Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Seminář iaidó pořádaný místo Kensei iaidó Taikai, které díky COVID 19 letos opět bohužel nebudeme moci uspořádat. Seminář se bude pořádat pouze za podmínek: Dovolí to restriktivní opatření COVID 19 platná v ČR Počty nakažených[...]
Říj
1
17.00 4. ročník Kensei soustředění Rad... v Penzion Radvanice
4. ročník Kensei soustředění Rad... v Penzion Radvanice
Říj 1 @ 17.00 – Říj 3 @ 14.00
4. ročník Kensei soustředění Radvanice 2021 @ Penzion Radvanice | Radvanice | Královéhradecký kraj | Česko
IV. ročník soustředění členů Kensei a dalších přátel oddílu- opět i s rodinami. Program bude rozeslán mailem.

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace

Archiv příspěvků