Zrušeno z důvodu onemocnění učitele

Canceled due to teacher illness

 

Vyučující/Teacher: Tomáš Kyncl, iaidó 6. dan, kendó 5. dan, Ogino Yasumichi sensei student

Termín/Date: 4.12.2021

Čas/Time: 9:00 – 18:00

Místo/Place: Kensei dojo – Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Parkování/Parking: Brunelova

Kensei dojo COVID19 opatření/COVID19 regulation: here

Cena/Price: 800 Kč

Omezení počtu osob / Limitation of the number of participants: 30

Registrace/Registration: Google form

Registrace zkoušek ČFK do 1.kyu: zde

Časový harmonogram/ Time schedule:

8:30 – 9:00 – Otevření dojo, prostor pro převlečení / Open dojo, dress changing

9:00 – 9:15 – Seiretsu

9:15 – 13:00 – ZKNR Seitei iai cvičení, se zaměřením na detaily kata: Mae, Uke-nagashi, Morote-cuki, Soette-cuki, Shiho-kiri / ZKNR Seitei iai, with focus on details in katas: Mae, Uke-nagashi, Morote-cuki, Soette-cuki, Shiho-kiri

13:00 – 14:00 – Obědová pauza / Lunch break

14:00 – 17:15 – Pokračování ZKNR Seitei iai cvičení / ZKNR Seitei iai practicing

17:15 – 17:30 – Příprava zkoušek do 1. kyu / Exam preparation

17:30 – 18:00 – Zkoušky do 1. kyu / Exams up to the 1st kyu

18:00 – Konec semináře, úklid / End of seminar

Popis zaměření semináře / Description of the focus of the seminar:

V dopolední části, bych rád účastníkům semináře připomněl korektní způsoby provedení ZKNR kata, ve kterých se před dobou COVID19 kladl ze strany japonských ZKNR sensejů důraz na správnost provedení v jednotlivých specifických detailech. Tato část bude taká propojená s výstupy z Celojaponského mistrovství iaidó 2021. Odpolední část bude pokračovat výukou stěžejních bodů dalších ZKNR kata a přípravou na zkoušky.

In the morning part, I would like to remind the seminar participants of the correct ways of performing ZKNR kata, in which before the time of COVID19, the Japanese ZKNR senseis emphasized the correctness of execution in individual specific details. This part will also be connected with the outputs from the All-Japan iaido Championship 2021. The afternoon part will continue by teaching the key points of other ZKNR katas and preparation for the exams.

Leták / Handout: Kensei_iaido_seishin_Winter_2021_CZ_EN

Kensei IFacebook

Nejbližší akce

Čvc
12
Út
19.00 Prázdninový kendó trénink 2022 v Kensei dojo
Prázdninový kendó trénink 2022 v Kensei dojo
Čvc 12 @ 19.00 – 21.00
Kolegové, letos to bude po letech poprvé, kdy můžeme cvičit přes léto v dojo. ZŠ Meteorologická byla tak laskavá, že nám to umožnila. Letos neprobíhají žádné rekonstrukce. Protože letní prázdniny nejsou zahrnuty do celkového kurzovného, vytvořil jsem tabulku, kde[...]
Čvc
13
St
19.00 Prázdninový iaidó trénink 2022 v Kensei dojo
Prázdninový iaidó trénink 2022 v Kensei dojo
Čvc 13 @ 19.00 – 21.00
Kolegové, letos to bude po letech poprvé, kdy můžeme cvičit přes léto v dojo. ZŠ Meteorologická byla tak laskavá, že nám to umožnila. Letos neprobíhají žádné rekonstrukce. Protože letní prázdniny nejsou zahrnuty do celkového kurzovného, vytvořil jsem tabulku, kde[...]

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace