Rád bych Vás pozval na seminář iaidó s výukou ZNKR Seitei iai a Musó šinden rjú. Připravil jsem pro Vás dva dny Seitei iai i korjú včetně zajímavých aplikací cvičení s bokenem. 

Program:

Sobota 24.6.

9:30 – otevření tělocvičny

10:00 – 13:00 – ZKNR Seitei iai

13:00 – 14:30 – oběd

14:30 – 17:30 – MSR koryjú Šóden

Neděle 25.6.

9:30 – otevření tělocvičny

10:00 – 13:00 – ZKNR Seitei iai

13:00 – 14:30 – oběd

14:30 – 17:00 – MSR korjú Šóden (kyu + 1, 2. dan), Čúden (3. dan a výše)

Cena semináře: 500 Kč

I would like to invite you to an iaido seminar with the teaching of ZNKR Seitei iai and Musó shinden rjú. I have prepared for you two days of Seitei iai and korjū, including interesting applications of boken exercises.

Program:

Saturday 24.6.

9:30 – opening of the gym

10:00 – 13:00 – ZKNR Seitei iai

13:00 – 14:30 – lunch

14:30 – 17:30 – MSR koryju Šóden

Sunday 25.6.

9:30 – opening of the gym

10:00 – 13:00 – ZKNR Seitei iai

13:00 – 14:30 – lunch

14:30 – 17:00 – MSR Koryu Shoden (kyu + 1st, 2nd dan), Chuden (3rd dan and above)

Price of the seminar: 500 CZK

Místo konání/place:

ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, PSČ 14200, 

Příjezd ke vchodu tělocvičen a parkoviště je z ulice/parking place Brunelova.

Deadline přihlášek: 23.6.2023

Přihlášky zde 

Kensei IFacebook

Archiv příspěvků

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace