Kata

Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho

木刀による剣道基本技稽古法

Nihon kendó kata Celojaponské federace kendó (Zen kendo Nihon renmei – ZKNR) byly poprvé představeny kolem roku 1912. O nich se budu zmiňovat v pojednání o kendó katách.

Bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho je základní koncept technik, který byl tvořen v letech 1999 až 2002. V roce 2003 byly představeny poprvé na demonstrační ukázce v Tokiu. Tyto kata jsou v Japonsku vyučovány na úrovni dětí, tedy do úrovně 1. Kjú, cca 12 – 13 let. Mnohdy jsou vyžadovány i na zkouškách žáků základních středních škol a to na stupeň 1. Kjú kihon 1 – 3, na stupeň 1. dan kihon 1 – 6, na stupeň 2. Dan a výše pak všechny formy, tedy kihon 1 – 9.

Tyto techniky mají za úkol:

 1. Pomoci začínajícím cvičencům pochopit základní koncept seků a technik se šinajem tak, jak se provádějí s katanou.
 2. Vytvořit solidní základy a návyky které nají přímou návaznost na cvičení v bógu.
 3. Prostřednictvím těchto technik připravit studenty kendó na porozumění pozdější výuce Nihon kendó kata.
 4. Vytvořit solidní návyky etikety reihó

Klíčové body, společné pro všech 9 technik:

 1. Pohyby těla a nohou musí být prováděny ve vzájemné harmonii a musí být dobře synchronizovány. Při seku je třeba cítit a zažít pocit, že se přední noha pohne o něco dříve před pohybem meče, vytvoří se tím tlak (seme) špičkou meče kissaki proti soupeři.
 2. Sek musí být prováděn s principem Ki-ken-tai no iči, tedy tak aby se spojil v jeden moment kiai, sek, pohyb děla a dopad pravého chodidla na zem s přitažením zadní nohy
 3. Motodači (ten co je přijímající) a Kakarite (ten kdo je zasahující) musí neustále udržovat správnou vzdálenost maai. Každý sek musí začínat z issoku itto no maai (vzdálenost na jeden krok a jeden meč). Cvičící musí být schopen zasáhnout z této vzdálenosti cíl mono-uči, tedy první třetinou meče a to datocu-bu správný cíl na těle partnera. Po dokončení techniky je nutné zaujmout vzdálenost jokote-maai tedy vzdálenost přesně v místě kde čepel hi, přechází do špičky kissaki.
 4. Zanšin, tedy schopnost připravenosti na jakýkoli útok, nebo opakovat vlastní útok, musí ukázat jak motodači tak kakarite a to od počátku každého pohybu, až do konečného provedení kamae-toke a odchodu na původní místo.
 5. Pokud provádíme „obranné techniky“, kontra útoky, (obranná technika je velmi špatné označení), je nutné aplikovat jeden princip a to, že útok a obrana jsou jedno. Není v nich rozdíl.
 6. Pokud se pohybujeme do výchozí pozice pro tači-iai, používáme střídavý krok aiumi-aši.
 7. Posunovací krok okuri-aši (suri-aši), používáme ve všech základních secích a technikách, kromě stanovených výjimek.

Přehled jednotlivých technik:

 1. Kihon iči (基本1) – ippon uči no waza, men, koté, dó, cuki

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí jednotlivé seky na hlavu men, pravé předloktí koté, pravou soupeřovu stranu trupu pod žebry dó, bodnutí na místo pod ohryzkem cuki.

Motodači: správně odkrývá daná zásahová místa datocu-bu a pomáhá udržovat rytmus a vzdálenost.

 1. Kihon ni (基本2) – renzoku waza, koté-men-dó (koté-men)

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí jednotlivé seky na pravé předloktí koté, hlavu men, pravou stranu trupu pod žebry dó. Možná je kai-waza (variatní technika) a to: Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí jednotlivé seky na pravé předloktí koté, hlavu men.

Motodači: správně odkrývá daná zásahová místa datocu-bu a pomáhá udržovat rytmus a vzdálenost.

 1. Kihon san (基本3) – harai waza, harai-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí vyražení soupeřova meče ze středu z pravé strany omote a s následným nápřahem nad hlavu provádí sek na hlavu men.

Motodači: správně drží střed a neuhýbá před úderem.

 1. Kihon jon (基本4) – hiki waza, men/tsubazeriiai-hiki-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, provádí sek na hlavu men, s dalším posunem okuri-aši blokuje soupeřovu cubu v cubazeriiai s tlakem dolů a s odsunem do vzdálenosti pro zásah provádí hiki – dó (sek s pohybem vzad).

Motodači: správně drží střed a lehkým svedením meče před tělem přijímá soupeřův sek na hlavu svým mečem, reaguje na soupeřův tlak cubou opačném směru (nahoru) a přijímá sek na trup dó.

 1. Kihon go (基本5) – nuki waza, men/nuki-dó

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na hlavu posunem vpřed a lehce šikmo vpravo (kawaši) se spojeným sekem na pravou stranu trupu dó. Důležité je vytvořit pocit, že i kakari-te chce útočit na hlavu a v poslední chvíli změnit bez náznaků pohyb.

Motodači: správně drží střed a provede správný sek na hlavu men tam, kde se právě kakari-te nachází.

 1. Kihon roku (基本6) – suriage waza, kote/suriage-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na předloktí koté lehkým odsunem s kontrolou vzdálenosti maai a současným vyražením soupeřova meče mimo osu seku stranou ura (zleva).

Motodači: správně drží střed a provede správný sek středem do výše předloktí koté tam, kde se právě kakari-te nachází.

 1. Kihon nana (基本7) – debana waza, men/debana-kote

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na hlavu men lehkým posunem vpřed s kontrolou vzdálenosti maai a současným zásahem soupeřova předloktí během jeho snahy o nápřah na sek. Toto provádí s nejnutněji malým nápřahem.

Motodači: správně drží střed a naznačí správný nápřah na sek středem směrem na kakari-te hlavu men a zastaví tento pohyb ve chvíli zásahu kakari-te.

 1. Kihon hači (基本8) – kaeši waza, men/kaeši-dó

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na hlavu men lehkým tlakem seme vpřed s kontrolou vzdálenosti maai a současným krytem své hlavy s následný plynulým posunem vpřed a lehce šikmo vpravo (kawaši) se spojeným sekem na pravou stranu trupu dó. Důležité je vytvořit pocit, že i kakari-te chce útočit na hlavu a v poslední chvíli změnit bez náznaků pohyb.

Motodači: správně drží střed a provede správný nápřah na sek středem směrem na kakari-te hlavu men a zastaví tento pohyb ve chvíli nárazu na soupeřův meč.

 1. Kihon kjů (基本9) – učiotoši waza, dó/učiotoši-men

Kakari-te: Po příchodu do issoku itto no maai, reaguje na motodačiho útok na trup dó lehkým odsunem šikmo vzad a vlevo s kontrolou vzdálenosti maai a současným sražením motodačiho meče s následný plynulým posunem vpřed ve spojení se sekem na střed hlavy men. Důležité je vytvořit pocit, že i kakari-te chce útočit na hlavu a v poslední chvíli změnit bez náznaků pohyb.

Motodači: správně drží střed a provede správný nápřah na sek středem směrem na kakari-te trup dó a zastaví tento pohyb ve chvíli nárazu soupeřova meče.

Odkazy na videa:

http://www.youtube.com/watch?v=KVzHMNJ6NKg

http://www.youtube.com/watch?v=d2M3QkR_klk

Ukázka dětí Shubukan dódžó Ogino senseje při cvičení na 66. Edogawa kendó taikai:

http://www.youtube.com/watch?v=wRK0q2yaGek&feature=youtu.be

Kensei IFacebook

Kensei Iaido restart seminář 2021

Kensei Iaido restart seminář 2021

Nejbližší akce

Čvn
26
So
10.00 Kensei iaidó „restart“ seminář 2021 v Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Kensei iaidó „restart“ seminář 2021 v Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Čvn 26 @ 10.00 – Čvn 27 @ 13.00
Kensei iaidó "restart" seminář 2021 @ Základní a střední škola Kupeckého, známá jako Modrá škola
Seminář iaidó pořádaný místo Kensei iaidó Taikai, které díky COVID 19 letos opět bohužel nebudeme moci uspořádat. Seminář se bude pořádat pouze za podmínek: Dovolí to restriktivní opatření COVID 19 platná v ČR Počty nakažených[...]
Říj
1
17.00 4. ročník Kensei soustředění Rad... v Penzion Radvanice
4. ročník Kensei soustředění Rad... v Penzion Radvanice
Říj 1 @ 17.00 – Říj 3 @ 14.00
4. ročník Kensei soustředění Radvanice 2021 @ Penzion Radvanice | Radvanice | Královéhradecký kraj | Česko
IV. ročník soustředění členů Kensei a dalších přátel oddílu- opět i s rodinami. Program bude rozeslán mailem.

Kde cvičíme

Malá tělocvična ZŠ Meteorologická

Meteorologická 181/2, Praha 4 – Libuš, 14200

Ogino Sensei in Czech Republic

Ogino Sensei in Czech Republic

Klikněte na obrázek pro detailní informace

Archiv příspěvků